Házirend

Pályaszabályzat és Házirend

A jelen Pályaszabályzatban és Házirendben (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak biztosítják az Venice

Beach Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett „Venice Beach Cable Park” (továbbiakban:

Komplexum) szolgáltatásainak biztonságos és balesetmentes igénybevételét, a „Venice Beach Cable

Park” területére belépő látogató/látogatók (továbbiakban: Látogató/Látogatók) rendezett körülmények

között történő kikapcsolódását és sportolását, valamint tartalmazzák a Látogatókra vonatkozó

kötelező belépési és magatartási, valamint eszköz-,és pályahasználati, egyéb szabályokat.

A „Venice Beach Cable Park” területére történő belépéssel a Látogató automatikusan elfogadja a jelen

Szabályzatot és tudomásul veszi, hogy köteles a Komplexum területén az abban foglaltak

figyelembevételével tartózkodni, valamint az ott tartózkodása alatt az abban foglaltakat mindenkor

betartani.

A jelen Szabályzat a Komplexum területén belül a shopban lévő pénztárnál kihelyezve is

megtalálható.

1. A Komplexum területe:

Velence (belterület) 4510/23/C helyrajzi szám alatti vízparti terület, e mellett lévő

vendéglátóegység és terasz területe, valamint a Velence-tó területén, természetben Velence

(belterület) 4510/1 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett Velencei-tó” megnevezésű ingatlan 5 ha

9.000 m 2 alapterületű részén található vízfelület, melyen telepítve lett egy kábelpálya, stég

valamint a Velence (belterület) 4510/3 helyrajzi szám alatt felvett, „parti sáv” megnevezésű

ingatlan 36 m 2 alapterületű terület.

2. Nyitvatartás:

Az Üzemeltető sportszolgáltatásai és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (öltözőhasználat,

értékmegőrző, szauna, stb.), valamint a vendéglátóegység szolgáltatásai kizárólag az

Üzemeltető által a Komplexum egészére meghatározott nyitvatartási időn belül vehetők

igénybe. A Komplexum nyitvatartási ideje: elő-, és utószezonban (április és október hónapok)

péntek-szombat-vasárnap, főszezonban (május 1-től szeptember 30-ig) a hét minden napján.

A nyitvatartási idő évszakhoz és időjáráshoz igazodik, melyről Üzemeltető facebook oldalán

keresztül értesíti a Látogatókat. A Komplexum területén az Üzemeltető által működtetett üzlet

(Shop) és vendéglátóegység a szezonális nyitvatartáson felül is nyitva tart. A nyitvatartási idő

meghatározása az Üzemeltető kizárólagos joga, a módosítás jogának fenntartásával együtt.

3. Belépés a Komplexum területére: 

 A Komplexum területére kizárólag nyitvatartási időben lehet belépni, a nyitvatartási időn

kívül a Komplexum használata szigorúan tilos.

 A Komplexum területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező,

gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó, port, gázt, gőzt,

ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más

az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő

kábító hatású anyag, alkoholos ital bevitele. 

 Drónt a Komplexum területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató

rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásos engedélyével. 

 A Komplexum területére kutyát lehet bevinni, pórázzal és hulladéktakarítás mellett.

4. Sport-, és kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: 

 Az Üzemeltető által nyújtott sportszolgáltatásokat – így vízisí, wakeboard,– a Látogatók

kizárólag saját felelősségükre és kockázatukra vehetik igénybe, melynek során kötelesek

az Üzemeltető által előírt biztonsági és használati követelményeket, az Üzemeltető

szóbeli vagy írásbeli utasításait betartani és azoknak megfelelően használni a

Komplexumot. A kötélpálya és a rámpák, ugratók, sliderek használata veszélyes

szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi

képességei lehetővé teszik, hogy az Üzemeltető által meghatározott biztonsági és

használati követelményeknek megfelelően használják a pályát, az elemeket.

 A sportszolgáltatásokat csak úszni tudók vehetik igénybe.

5. Regisztráció:

A sportszolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A Látogatók a jegy

vásárlásánál papír alapú regisztrációs adatlap (Regisztrációs adatlap és Nyilatkozat)

kitöltésével és aláírásával regisztrálhatnak a személyes adataik megadásával, majd ezt

követően vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A személyes adatok hiányában a regisztráció

sikertelen, így a szolgáltatások igénybevétele nem lehetséges, ezáltal a személyes adatok

megadása a szolgáltatások igénybevételének feltétele. Kiskorú, azaz 18. életévét be nem

töltött személy nevében törvényes képviselője járhat el a regisztráció során. Üzemeltető

jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a Látogató személyes iratait

adategyeztetés céljából elkérni.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésünket illetően kérjük, hogy szíveskedjen

megtekinteni az Adatkezelési tájékoztatónkat, mely megtalálható a www.vbcp.hu weboldalon,

valamint a pénztárnál kihelyezve. 

6. Díjak, bérletek:

A sportszolgáltatások igénybevételéhez díjat kell fizetni. A díjak meghatározása és azok

bármely időpontban történő módosítása az Üzemeltető kizárólagos jogköre.

A sportszolgáltatások díja egyszeri díjfizetéssel, 10 alkalmas bérlet, hetijeggyel vagy

tiszteletjeggyel vehetők igénybe.

Az Üzemeltető sportszolgáltatásainak díjait előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az

érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak

ellenértéke nem jár vissza.

A díjak a helyszínen készpénzben bankkártyával fizetendők vagy előre történő átutalással.

Órás, vagy napijegy esetén, amennyiben az Üzemeltetőnek felróható okból nem lehetséges a

pálya használata, úgy Üzemeltetőnél kell tájékozódni a fennmaradó idő felhasználásának

lehetőségeiről.

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az Üzemeltető fenntartja magának a jogot,

hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

7. Karszalag és kártya viselése:

Az Üzemeltető a díj megfizetése ellenében karszalagot, illetve kártyát biztosít a Látogatónak.

A sportszolgáltatások igénybevétele csak karszalag, vagy kártya folyamatos viselésével

lehetséges. Üzemeltető bármikor felszólíthatja a Látogatót a karszalag vagy kártya

bemutatására, annak viselésére. 

8. A sportszolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások:

Öltözni az öltözésre kijelölt kabinokban lehet. A Látogató köteles a többi Látogatót zavaró, az

illetlen a viselkedésektől tartózkodni.

A Látogatónak lehetősége van a személyes iratainak és nagyobb értékeinek az

értékmegőrzőben való elhelyezésére saját felelősségére.

Az öltöző, az értékmegőrző, a zuhanyzó és a szauna kizárólag a sportszolgáltatást igénybe

vevő Látogató által használható. 

A szauna neoprén ruhában nem használható.

9. Tanulóórák, valamint kiscsoportos és személyi edzések:

Üzemeltető tanulóórákat, valamint gyakorlott vízi sportolóknak edzési lehetőséget biztosít. A

tanulóórák időpontjáról Üzemeltető facebook oldalán keresztül, illetve érdeklődés esetén

telefonon értesíti a Látogatókat, mely órákon történő részvételhez az előzetes bejelentkezés

kötelező.

10. A tanulóórákon való részvétel feltételei:

 előzetes bejelentkezés,

 tanulójegy megváltása,

 tanulójeggyel csak a tanulóórát lehet használni,

 megfelelő szintű úszástudás,

 Üzemeltető által tartott oktatáson való részvétel,

 pályahasználati és biztonsági előírások betartása, Üzemeltetői utasítások betartása,

 mentőmellény használata,

 bukósisak használata,

 bérelt eszközök biztonságos és felelősségteljes használata,

 bérelt eszközökkel a vízen elhelyezett elemek használata tilos,

 saját eszközzel a vízen elhelyezett elemek használata kizárólag gyakorlott sportolok

részére engedélyezett, saját felelősségre,

 a tanulóóra időtartama 60 perc (egésztől egészig számítva), Üzemeltető jogosult a

tanulóóra időpontjának megváltoztatására.

11. Kiscsoportos és személyi edzéseken történő részvétel feltételei:

 órás jegy, napijegy megváltása,

 előzetes bejelentkezés,

 pályahasználati és biztonsági előírások betartása, Üzemeltetői és edzői utasítások

betartása, edzői felügyelet elfogadása,

 külön edzési díj megváltása,

 edzési díjjal csak a kiscsoportos vagy személyi edzés látogatható, az más díjjal össze nem

vonható,

 az edzési díj az edzések alkalmával egyidejűleg, az edzés elején fizetendő.

 pályahasználati és biztonsági előírások betartása, Üzemeltetői utasítások betartása.

12. Csoportok fogadása:

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyéni csoportok fogadására zárt pálya

használatot tartson fenn, mely időpontokban a pálya használata korlátozott, kizárólag az

Üzemeltető döntése, hogy kinek engedélyezi a pályahasználatot. Ezen eseményekről

Üzemeltető facebook oldalán keresztül értesíti a látogatókat. Az ilyen események esetén a

korlátozott pályahasználat miatt Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető

13. A pálya és az eszközök használatának szabályai:

Alkohol, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szer, továbbá a Komplexum biztonságos

igénybevételét és használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer/gyógyhatású készítmény

hatása, gyógykezelés alatt, betegség esetén a pálya használata kifejezetten tilos.

Üzemeltető utasítására 3 (három) kör után a Látogató köteles a pályahasználatot

félbeszakítani, és más Látogató részére a használatot átengedni. A hangjelzés elhangzása

esetén ezen 3 (három) körös szabály lép életbe, külön Üzemeltetői utasítás nélkül is.

A Látogató köteles minden esetben mentőmellényt és sisakot viselni.

Az elemeket fém szkeggel használni tilos.

Tilos az üresen érkező kötelet elkapni. A kötél alól ki kell úszni, a Látogató mögött haladóra

való figyelemmel.

A bérelt eszközökkel – a pro szett kivételével – a vízen elhelyezett elemek használata tilos.

A Látogató köteles tudomásul venni, hogy a csúszási sorrend a sorban elfoglalt helytől függ,

azonban Üzemeltető saját belátása szerint jogosult bármely Látogatót előnyben részesíteni

indoklás nélkül.

A stégen történő tolakodás tilos.

A komplexum területén – az arra kijelölt helyen kívül – a dohányzás tilos!

Tandemcsúszás csak az Üzemeltető engedélyével, és felügyeletével lehetséges. Amennyiben

Üzemeltető nem tud felügyeletet biztosítani a tandemcsúszáshoz, úgy az szigorúan tilos.

Tilos más Látogató zavarása a gyakorlatok elvégzése közben. A sportág nagy koncentrációt

igényel és a koncentráció elvesztése pedig balesetet eredményezhet. Tilos a pályát mások

életének, testi épségének vagy az Üzemeltető vagyontárgyainak veszélyeztetésével

használni. Ezen szabály megsértése a legszigorúbb következményt (kitiltás) vonhatja maga

után.

Üzemeltető jogosult indoklás nélkül bárkit kitiltani a komplexum területéről, vagy a látogatást

korlátozni egyes területekre. Ilyen esetben látogató köteles azonnal a komplexum területének

elhagyására, bármilyen kárigény kizárása mellett.

A pálya rángatása rendkívül balesetveszélyes, ezért szigorúan tilos. Annak többszöri

előfordulása kitiltást von maga után.

A Látogató az Üzemeltető által biztosított sport-, és egyéb eszközöket rendeltetésszerűen,

céljának megfelelően köteles használni. A Látogató az Üzemeltető által biztosított eszközöket

használat után köteles az erre rendszeresített tároló állványokra visszahelyezni, illetve

amennyiben azt a pénztárnál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök

megrongálódása vagy elvesztése esetén a Látogató anyagi felelősséggel tartozik az

Üzemeltető felé.

Az öltözőben külön engedéllyel a Látogató az aktuális sporteszközeit tárolhatja, egyéb

öltözékek tárolása szigorúan tilos. Üzemeltető a tárolóban elhelyezett eszközökért

felelősséget semmilyen esetben sem vállal. A szezonzárásig – tárgyév október 31. napjáig –

köteles a Látogató a tárolóból a sporteszközeit elvinni. Amennyiben a Látogató ezen

kötelezettségének nem tesz eleget tudomásul veszi, hogy Üzemeltető jogosult mindenféle

sporteszköz, ruha vagy egyéb tárgy megsemmisítésére. Ezen esetben Látogató kárigénnyel

nem élhet.

Amennyiben az időjárási körülmények indokolják, Üzemeltető jogosult megtiltani a pálya

használatát.

14. Magatartási szabályok

 A Látogató a Komplexum területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a

vonatkozó jogi előírásoknak, és a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Látogató köteles

tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások

személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A

Látogató a Komplexum területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és

köteles tartózkodni azok megkárosításától. 

 A Komplexum területén tilos szemetelni, köveket dobálni és a környezetet szennyezni, a

szemetet a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. 

 A Komplexum területén a nyílt láng használata szigorúan tilos, dohányozni kizárólag az

erre kijelölt helyen szabad.

 A Látogató tudomásul veszi, hogy a Komplexum területén hang- és képfelvételt készíthet

az Üzemeltető, valamint az általa adott engedélyben részesülő személyek, más Látogatók,

illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Komplexum területére

történő belépéssel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak

rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is

nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében

térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos

felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben

részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés

hasznosítására, felhasználására (különösen a Komplexum népszerűsítésére),

többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,

nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha az

Üzemeltető a Látogatóról más Látogatók által készített felvételt hasznosít vagy használ fel,

– anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene

nyújtania. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a rendezvényeket,

eseményeket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón

terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy

más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényeket,

eseményeket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon

(például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a

nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek

szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani

az Üzemeltetővel szemben. 

 A Látogató jogosult a Komplexum területén hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy

ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például

mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális

fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem

értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból

ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük

nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten

kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

Jelen pontban foglalt bármely rendelkezés megszegése a Komplexum területéről történő

azonnali kiutasítást és eltiltást von maga után.

 Látogató professzionális fotófelszereléssel, kép felvevő eszközzel kizárólag az Üzemeltető

írásos engedélyével készíthet felvételt, az engedélyben szereplő célokra.

 Üzemeltető bárkinek indoklás nélkül megtilthatja a videó- kép- és/vagy hangfelvétel

készítését, történjen ez bármilyen eszközzel.

 Tilos az olyan mindennemű tevékenység a Komplexum területén, amely az Üzemeltető

szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

továbbá minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó

zavaró tevékenység.

 Tilos a Komplexum területén az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi jellegű

tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító

táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő

ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú

értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott

szerencsejáték, zene szolgáltatása.

 A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a

Komplexum területén is tilos, azt a törvény bünteti.

 A Komplexumhoz tartozó részén a fürdés és a horgászás tilos, a vízben tartózkodni

kizárólag a sportszolgáltatások igénybevétele során, azzal összefüggésben megengedett. 

 A Látogató tudomásul veszi, hogy a Komplexum területén, illetve afelett drón használatával

video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Komplexum előzetes, írásos

engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, az ott tartózkodók

biztonságát nem veszélyeztetve lehet. 

15. Kiskorú Látogatókra vonatkozó speciális előírások

 Kiskorú, aki a 18. életévét nem töltötte be. Kiskorú első alkalommal csak és kizárólag

törvényes képviselője jelenlétében veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott

sportszolgáltatásokat, mely előírás alól az Üzemeltető engedélyével lehet eltérni. A

törvényes képviselő köteles hivatalos okmánnyal személyét igazolni.

 18. életkor alatt a vízi sportszolgáltatások igénybevételéhez írásbeli szülői hozzájárulás

kell.

 Kiskorú csak és kizárólag felügyelettel veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott

sportszolgáltatásokat, kiskorú felügyelet nélkül a pályát nem használhatja. Látogató

tudomásul veszi, hogy Üzemeltető – az általa szervezett keretekben megrendezett nyári

táborok kivételével – nem biztosít felügyeletet a kiskorúak részére, arra még abban az

esetben sem kötelezhető, ha a kiskorú felügyelet nélküli magára hagyása ellen kifejezetten

nem tiltakozik.

 Üzemeltető jogosult a Komplexum területéről a felügyelet nélkül hagyott kiskorút a

törvényes képviselőnek történő átadással kiutasítani.

 Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli a kiskorúnál bekövetkező baleset esetén,

különös tekintettel arra, ha kiskorút felügyelet nélkül hagyták.

 18 éves kor alatt első alkalommal oktatóval, csak tanuló óra keretében lehet a

sportszolgáltatásokat igénybe venni.

 9 éves kor alatt a pálya használata csak az Üzemeltetővel történő előzetes egyeztetést

követően lehetséges.

 14 éves kor felett órás vagy napi jeggyel, szülői felügyelettel lehet igénybe venni a

sportszolgáltatásokat, mely esetben nincs további kötöttség a jegy felhasználása

tekintetében.

 16 éves kor alatt jegy vásárlása akkor lehetséges, ha legalább egy nagykorú felügyelete

mellett végzi a sport tevékenységet.

 Sportorvosi vizsgálat szükséges a versenyeken való induláshoz.

 Kiskorúak részére is biztosít az Üzemeltető edzésen való részvételi lehetőséget.

16. Rendkívüli esemény

 A Komplexum területén észlelt bármely rendkívüli eseményt a Látogató köteles az

Üzemeltetőnek késedelem nélkül, haladéktalanul bejelenteni. Rendkívüli eseménynek

minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a

Komplexumban tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a

Komplexumban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy

ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Komplexum működésében komoly zavart

okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

 tűzeset, robbanás,

 robbantással való fenyegetés,

 a Komplexum területén tartózkodó által, illetve ellen elkövetett bűncselekmény vagy annak

kísérlete;

 a Komplexum mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő

szándékos és erőszakos beavatkozás vagy ennek kísérlete;

 halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;

 rendkívüli áram- és üzemszünet;

 elemi kár.

 Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell az Üzemeltetőt, illetve az illetékes

hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

16. Balesetek esetére

 A Komplexum területén balesetet szenvedett Látogatók elsősegély nyújtásához a

Komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helység áll rendelkezésére. Minden

baleset esetén Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 A Komplexum területén bekövetkező balesetekért, melyek a jelen Szabályzat, valamint az

Üzemeltető írásbeli, szóbeli utasításának megsértésére, vagy kikerülésére vezethetőek

vissza, Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

17. Jogkövetkezmények

 Amennyiben a Látogató a jelen Szabályzat rendelkezéseit, illetve az általánosan elfogadott

viselkedési szabályokat megszegi, továbbá az Üzemeltető szóbeli, írásbeli utasításait nem

tartja be, az Üzemeltető jogosult figyelmeztetni, illetve saját belátása szerint felszólítani a

Komplexum területének elhagyására és határozott vagy határozatlan időre indoklás nélkül

eltiltani a Komplexum területére történő belépéstől. Az eltiltás lejártát követően az

Üzemeltető a Komplexum területére történő belépést jogosult egyedi feltételekhez kötni. Az

Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg

más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek

együttműködni. A kiutasított, eltiltott Látogató az Üzemeltetővel szemben semmilyen

követeléssel, kártérítéssel vagy egyéb igénnyel nem élhet.

Ezen szabályok vonatkoznak minden Látogatókra.

18. Egyéb rendelkezések

 Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett

károkért amennyiben azok a jelen Szabályzat, illetve az általánosan elvárható magatartási

szabályok be nem tartásából, illetve a Látogatók felróható magatartásából erednek. Nem

vállal felelősséget továbbá az öltözőben és a Komplexum egész területén elveszett,

eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. Látogató felelős a Komplexum területére általa

bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő

káreseményekért, károkért. Üzemeltető a tulajdonát képező berendezési tárgyak

(zuhanyzók, hajszárítók) nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező balesetekért

semminemű felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos,

továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért

felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a

felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. 

 A Komplexum területén talált tárgyakat a pénztárban kell leadni és ugyanitt lehet

érdeklődni az elveszett tárgyak iránt.

 A Látogató észrevételeit, panaszait az Üzemeltetőnek szóban, illetve az erre a célra

rendszeresített, elérhető helyen elhelyezett Vendégkönyvben teheti meg írásban.

19. Hatályba lépés

Jelen Szabályzat 2024. április 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Venice Beach Kft. Üzemeltető